Documents


File Name: SHHBK Nena Tereze raporti vjetor13.pdf 
File Format: PDF – Get Adobe Reader
Description: Raporti Vjetor 2013.

shkarko


File Name: Auditi 2010 (Albanian).pdf 
File Format: PDF – Get Adobe Reader
Description: Audit report for year 2010. Pasqyrat financiare dhe raporti i Auditorit të pavarur.

shkarko


File Name: Auditi 2009 (Albanian).pdf 
File Format: PDF – Get Adobe Reader
Description: Audit report for year 2009. Pasqyrat financiare dhe raporti i Auditorit të pavarur.

shkarko


File Name: MTS Catalog (Albanian).pdf 
File Format: PDF – Get Adobe Reader
Description: Detailed catalog and informations about Mother Teresa Society. 

shkarko